Мариян Жечев: Ако всичко приключи до май, няма да имаме нулев туристически сезон

Мариян Жечев: Ако всичко приключи до май, няма да имаме нулев туристически сезон
„Ако ситуацията, в която се намираме в момента, отшуми до май, няма да се отрази чак толкова на туристическия сезон в Шабла, но ако влезем в юни с мерки и извънредно положение, наистина ще има сериозни проблеми”, каза кметът на община Шабла Мариян Жечев.

По думите му при условие, че най-силните летни месеци бъдат засегнати, положението ще бъде най-сериозно за местния туристически продукт, тъй като той се представя основно от фамилии, които са от региона и при тях ще бъде пагубно, ако бъде отчетен нулев туристически сезон. 


„Много от хората разчитат само на това, само на тези 3 месеца от лятото, които формират дохода както на техните работници, така и на техните семейства и това ще бъде най-сериозното като резултат от икономическата стагнация, която се очаква”, категоричен беше Жечев. Той изрази надеждата си  здравната криза да приключи до месец. 


Кметът на Шабла припомни и мерките, които са предприети за недопускане разпространението на коронавируса.  Той сподели, че  общината е изпълнила всички заповеди на министъра на здравеопазването, в допълнение е наложен вечерен час за лицата до 18 години, спряна е работата на пенсионерските клубове и работата с граждани на ЦСР и Центъра за обществена подкрепа. „В общи линии всички мерки, които са взети на национално ниво са взети и в Шабла”, заяви той.   Към момента не са предвидени нови мерки, но Жечев увери, че ако има такива на национално ниво и със заповед на министъра, съответно ще бъдат предприети. 


Общинската администрация в крайморския град работи с 30% намален състав, като служителите са в платен отпуск. В момента не е ясно какво ще се случи като бъдат изчерпани отпуските, по думите на Мариян Жечев този проблем тепърва ще бъде поставен за решаване. 


Администрацията работи с граждани само във фронт офисите – зала 106 и 109, съответно Центъра за обслужване на гражданите и отдел „Данъци и такси”. При нужда служителите слизат на първия етаж, за да обслужат хората, като консултациите се извършват със завишени норми на хигиена. 


Два пъти на ден се почистват подовете с дезинфекционни материали в сградата на местната администрация, а дръжките на вратите, копчетата и ключовете за осветлението – на 2 часа. На всяко работно място и в коридорите на сградата са поставени дезинфектанти. Домашният социален патронаж също работи при засилени противоепидемични мерки, предвид това, че той се ползва предимно от възрастни граждани, които попадат в рисковата група.  Всички служители работят с маски и ръкавици, като се дезинфекцират съдовете и автомобилите, които се използват за доставка на храна.


Община Шабла е предприела и социално-икономически мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите и намаляване на негативните последствия от въведеното извънредно положение.


Срокът за плащане на местните данъци ще бъде удължен, предприети са и мерки за промяна на наредбата за таксата за битови отпадъци, които ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Общинския съвет.  


Кметът на Шабла увери, че всички ползватели на общински площи и помещения, които са преустановили работата си по време на извънредното положение, няма да плащат наеми, за останалите ще се направи отсрочка в рамките на 2 месечни вноски, като няма да бъдат начислявани лихви за този период.  „Предвид малкото лостове, които имаме, повечето държавни, мисля, че сме крайно ограничени във възможността си да помогнем”, сподели Жечев.


По думите му се очертава намаление и неритмичност в събираемостта на приходите от местните данъци и такси. 


„Март и април са силните месеци при събирането на приходите от данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, към момента обаче не се наблюдава подобно нещо. Това е съвсем логично и се  случва предвид това, че гражданите спазват физическа дистанция и може би към момента всеки изчаква”, заяви Жечев. 


По думите му това ще се отрази на Общината и много от  разходите няма да се позволят. „Процесът на забавяне на икономиката и на живота изцяло рефлектира върху администрацията. Мисля, че този процес е еднакъв при всички. Някои ще пострадат повече, но заедно ще си помогнем и ще излезем от тази кризата”, каза в заключение кметът на Шабла Мариян Жечев.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+