Област Добрич е на 12-о място по безработица за 2019 година

Област Добрич е на 12-о място по безработица за 2019 година
5 800 са били безработните в Добричка област през 2019 година, сочат данни на Териториалното поделение на Националния статистически институт.

Това отвежда областта на 12 позиция в страната. С най-високо ниво на безработица са областите Монтана - 20.4%, Видин - 19.1% и Силистра - 13.3%.


Коефициентът на безработица през 2019 г. намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 7.0%. Област Добрич е на дванадесета позиция, като с най-високо ниво на безработица са областите Монтана - 20.4%, Видин - 19.1% и Силистра - 13.3%.


Заетите лица с висше образование в област Добрич са 18.4 хил., като коефициентът на заетост е 72.0%. В сравнение с 2018 г. този коефициент нараства с 1.2 процентни пункта.


През 2019 г. в област Добрич икономически активните лица са 82.5 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 55.5% при 56.6% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 65.2% за мъжете и 46.6% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на четиринадесето място, а по коефициент на икономическа активност - на дванадесето място. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) - 63.5%. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2019 г. нараства с 0.3 процентни пункта.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+