В община Генерал Тошево насърчават раждаемостта с отпускане на еднократна финансова помощ

В община Генерал Тошево насърчават раждаемостта с отпускане на еднократна финансова помощ
На заседание местната власт на Генерал Тошево е приела Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на общината.

От местната администрация съобщават, че право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване имат постоянен и настоящ адрес в община Генерал Тошево. Един от родителите трябва да бъде с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител да е минимум с настоящ адрес в община Генерал Тошево към момента на подаване на документите. За да имат право да кандидатстват, двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование.


Право да получат еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му. Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето. Паричната помощ се изплаща от Община Генерал Тошево на родителите за всяко родено/осиновено първо, второ и трето дете.


Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на изискванията и предписанията на тази програма, за всяко новородено или осиновено дете включително, е както следва:


За първо дете при родители с еднаква степен на образование:  • родители със средно образование – сума в размер на 200 лева

  • родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 250 лева

  • родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 300 лева


За второ дете при родители с еднаква степен на образование:  • родители със средно образование – сума в размер на 350 лева

  • родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 400 лева

  • родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 450 лева


За трето дете при родители с еднаква степен на образование:  • родители със средно образование – сума в размер на 800 лева

  • родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 900 лева

  • родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1000 лева


При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете-близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на близнаците. При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+