НАП: Изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

НАП: Изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица
На 30 април изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2019 година доходи по извънтрудови правоотношения.

В същия срок трябва да се извърши плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа, напомнят от НАП Добрич.


От офиса на приходната агенция в града предупреждават гражданите, че ако са решили да подават декларацията си в последните дни, може да им се наложи да чакат на опашка. Затова от НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи и да отложат посещенията си в офиса на ведомството, като използват електронните услуги, достъпни на https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код или електронен подпис. Освен по електронен път, данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ гражданите могат да подадат в НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция. Декларациите могат да бъдат директно входирани и в 12 пощенски станции на територията на областта, където безплатно могат да се получат и необходимите формуляри. Офисът на приходната агенция в града работи без прекъсване на обяд, като при необходимост ще се разкрият и допълнителни гишета за приемане на годишни декларации. Клиентите, които са решили да посетят офиса, трябва да се съобразят с въведения контролиран пропускателен режим и да спазват необходимото отстояние.


От местния офис на приходната агенция напомнят още, че Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни. Също до края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април. А в срок до 30 юни 2020 г. трябва да подаде нова годишна данъчна декларация за всички доходи, включително и от дейността си като ЕТ, като направи и годишно изравняване на осигурителните вноски.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+