Общинският съвет на Добрич прие пакет от социално-икономически мерки в помощ на бизнеса и гражданите

Общинският съвет на Добрич прие пакет от социално-икономически мерки в помощ на бизнеса и гражданите
Общинският съвет на Добрич прие пакет от социално-икономически във връзка с извънредното положение в страната, обсъдени от сформираната временна икономическа комисия.

До 30 юни се удължава срокът за ползването на 5% отстъпка при заплащане на такса битови отпадъци за 2020 година. 


Според въведените промени за периода на извънредното положение няма да се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения в Добрич, както и за ползване на Битака по бул. “Русия“. На предплатилите такси за ползване на сезонни тераси и Центъра за базарна търговия, но преустановили дейност заради пандемията от COVID-19, същата ще се счита платена за месеците следващи края на извънредното положение.


Временна икономическа комисия ще разработи пакет от мерки в помощ на бизнеса


Общинският съветник Галин Господинов предложи в обхвата на мерките да влязат микропазарите и корпоративният такъв и наемателите да получат 50% намаление от месечния наем по време на извънредното положение. „Това, че едно предприятие работи не означава, че не търпи загуби и не е на ръба на фалит“, каза той.


Общинският съветник Михаел Игнатов изрази мнение, че подобна идея трябва първо да бъде обсъдена от сформираната временна икономическа комисия, след което предложена за гласуване, за да са ясни плюсовете и минусите й. Предложението за редуциране с 50% на месечния наем на ползвателите на микропазари и корпоративния пазар за времето на извънредно положение в страната не беше прието от местната власт. 


Изцяло освободени от заплащане на наем за периода на извънредното положение ще бъдат всички търговци, наематели на общински обекти в Добрич, чиято дейност е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 


С 50% ще бъдат намалени дължимите наеми за периода на извънредното положение за всички търговци, наематели на общински обекти в Добрич, чийто месечен оборот е намалял с минимум 50% заради приетите нормативни ограничителни мерки. Редуцирането на търговската дейност, реализирана в общинския обект, трябва да бъде доказано чрез оборотна ведомост. 


От приетите мерки стана ясно още, че родители няма да заплащат една месечна такса за ползване на детска ясла и детска градина, ако в периода на въведеното извънредно положение един от родителите е с прекратено трудово правоотношение, регистриран е в Бюрото по труда и таксата не се финансира по друг ред. От гласуваната мярка ще могат да се възползват и настойници, които са в неплатен отпуск над 30 работни дни и отново не получават финансиране по друг ред. 


Предвидено е и еднократно намаление с 50% на дължимата за един месец наемна цена на общинско жилище при условие, че поне един член от семейство или домакинство с установени жилищни нужди е с прекратено трудово правоотношение и е регистриран в Бюрото по труда с изключение на наемите, заплащани по Закона за хората с увреждания и отпускането на целеви помощи.


Организацията на ресторантьорите и хотелиерите в Добрич е входирала молба за подкрепа в местната администрация. В нея те предлагат наематели на обекти, които са общинска собственост и са реорганизирали дейността си заради извънредната ситуация, да бъдат освободени от наем по време на наложените мерки, както и месец след тяхната отмяна. В молбата е предложено още на  ресторантьори и хотелиери да бъде поставена безвъзмездно рекламна площ с цел популяризиране на местния туристически продукт в рамките на шест месеца след отпадането на извънредното положение. 


Молбата им ще бъде разгледана от сформираната временна икономическа комисия и предложена за гласуване на следваща сесия на Общинския съвет на Добрич. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+