Дружеството „Жилфонд-инвест“ в Добрич отчита 959 хиляди лева приходи

Дружеството „Жилфонд-инвест“ в Добрич отчита 959 хиляди лева приходи
Данните бяха представени на редовна сесия на ОбС днес

Приходите на дружеството „Жилфонд-инвест“ в Добрич към 31.12.2019 г. са 959 хил. лв., като за предходния период са 1001 хил. лв., което е  намаление 4,20 %.  Това показва отчетът, представен от зам.-кмета по “Икономическо развитие и европейски фондове” Росица Йорданова на Общинския съвет. 


Приходите от 2019 година са разпределени по дейности - основно от стопанисване и колекторска дейност – 730 хил. лв., консултантска дейност и строителен надзор - 73 хил. лв., газификация, изграждане и поддръжка- 150 хил. лв. и други приходи - 5 хил. лв.


Отчетените разходи на дружеството „Жилфонд-Инвест“ към 31.12.2019г. са 904 хил. лв., като разходите за 2018  са в размер на 1189  хил. лв. При анализа на разходите се откроява намалението на разходите за външни  услуги. От 425 хил. лв. на 52 хил. лв. за 2019 г. разходите за персонала са 559 хил. лв., през 2018 г. са  били 501 хил. лв., което е увеличение с 11,58 %. Разходите за материали възлизат на 122 хил. лв., за 2018 г. са отчетени 85 хил. лв., за амортизации - 105 хил. лв., при 136 хил. лв. за  2018 г.


„Жилфонд-инвест” ЕООД е дружество със собственик на капитал Община Добрич, основано е на 30.06.1989 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+