Проект на Община Добричка ще превърне закритото училище в с. Паскалево в целогодишна туристическа локация

Проект на Община Добричка ще превърне закритото училище в с. Паскалево в целогодишна туристическа локация
Община Добричка ще кандидатства с проектно предложение „Развитие на туристическия продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на общината” по подмярка „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони.

Това стана ясно на провело се редовно заседание на Добричкия общински съвет. 


Проектната идея се основава на богатата история на образователното и учебно дело на територията на община Добричка, която е създала голямо разнообразие от материално и нематериално културно наследство. Съхранени са изключителни културни и образователни съкровища, които правят територията истинска златна мина, но за съжаление са малко познати и недостатъчно популяризирани на местно ниво.  Основната задача на проекта е, чрез инвестиции в закритото училище в с. Паскалево, да се създаде целогодишна локация, която да предоставя възможност за практикуване на алтернативен туризъм. 


Проектът включва четири основни направления. В бившето училище в с. Паскалево ще се създаде посетителски центът, в който ще се обособи изложба - ретроспекция и ще се възстанови учебна стая към минал период от време. Идеята е по интересен и вълнуващ начин да се представи образователното и учебно богатство на територията на общината. Своеобразното връщане назад във времето ще предостави възможност, чрез излагане на предмети, материали, пособия и облекла, да се проследи развитието на местното културно и образователно учебно наследство през годините. Посетителите ще могат да усетят духа на българското училище и да се запознаят с неговите радетели и основоположниците на учебното дело. 


Предвижда се изграждане на обучителен център и атракцион за обучение по безопасност на движението, какъвто няма изграден до момента в област Добрич. За целта се предвижда да се изгради и оборудва площадка за БДП в двора на училището, както и да се ремонтират и оборудват два кабинета по безопасност на движението – за децата от детските и учебни заведения. Пожелание на директори на училища кабинета за ученици ще се оборудва със симулатор. Идеята е по атрактивен начин, различно от нормалното учебно занимание по БДП, децата и учениците да развиват транспортна култура и пътна безопасност, което безспорно ще окаже пряко въздействие и донесе добавена стойност за повишаване качеството на образованието. То ще се подсили и чрез мероприятия, провеждани от партньорите по проекта – БЧК, сектор „Пътна полиция” към МВР и СБА. 


Предвижда се провеждането на различни развлекателни събития и популяризиране на туристическия продукт и маркетинга на община Добричка. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+