Община Добричка с одобрени проекти за чиста околна среда за 50 000 лв.

Община Добричка с одобрени проекти за чиста околна среда за 50 000 лв.
За поредна година община Добричка има одобрени проектни предложения в рамките на националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ на обявения от МОСВ И ПУДООС конкурс за 2020 г.


Целта на кампанията е да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Дейностите предвиждат създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, както и формиране на позитивна нагласа към природата.


След сключването на договорите ще се реализират следните проекти:


- Кметство Стефаново, проект „Кът за отдих и разходка в парка“ на стойност 9 995.36 лв.


- Кметство Батово, проект „Изграждане на кът за отдих“ на стойност 9 979.10 лв.


- ОУ "Пейо Яворов", с. Стефаново, проект „За по-добра образователна среда“ на стойност 4 967.80 лв.


- ОУ "Отец Паисий", с. Батово, проект „Зелена класна стая“ на стойност 4 984.00 лв.


- ДГ, с. Владимирово, проект „Играя и уча - сред природата“ на стойност 4 998.00 лв.


- ДГ с. Стефан Караджа, проект „Зелени усмивки“ на стойност 4 989.00 лв.


- ДГ с. Дончево, проект „С усмивка за природата“ на стойност 4 997.40 лв.


- ДГ "Детелина", с. Победа, проект „Малки и големи с велосипеди за здраве и по-чиста природа“ на стойност 4 990.00лв.


Основните дейности в проектните предложения са почистване на замърсени площи от отпадъци; фитосанитарно почистване на дървета и храсти; озеленяване и оформяне на градинки за цветя; монтиране на детски съоръжения и оформяне на детски площадки; залесяване с дървета и храсти; засаждане на цветя; поставяне на пейки, кошчета за отпадъци в парка; монтиране на градинско осветление; отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни.


Общата сума за реализирането на проектите е 49 900.66 лева с ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+