Изграждат нова водоснабдителна мрежа в село Дуранкулак

Изграждат нова водоснабдителна мрежа в село Дуранкулак
Нова водоснабдителна мрежа ще бъде изградена в село Дуранкулак, информират от пресцентъра на Община Шабла.

На заседание на управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е било прието решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, чрез трансфер по ЗДБРБ 2020 г., в размер до 1 886 396,95 лв. с ДДС за изпълнение на проект на Община Шабла „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“.


Основната цел на проекта е изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с. Дуранкулак.  


Значимостта на настоящия проект е свързана със задоволяване нуждите на потребителите в с. Дуранкулак от вода с питейни качества и е с приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на населението. Към настоящия момент предстои подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и съответно обявяването й.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+