Община Добрич обяви обществена поръчка за подмяна на дограмата на сгради в града

Община Добрич обяви обществена поръчка за подмяна на дограмата на сгради в града
Обществената поръчка е валидна от днес

От Община Добирч днес са обявили обществена поръчка за подмяна на дограма в съществуващи сгради на територията на града по четири обособени позиции. 


Първата е „Подмяна на дограма в Детски хор Захари Медникаров”; втората - „Подмяна на дограма в Детска ясла №4“, включваща два обекта с адрес ул. „Вардар“ № 54 и ул. „Любен Каравелов“ №55. 


Третата обособена позиция е за „Подмяна на дограма в Детска ясла №6”,включваща сградите с адрес ул. „Васил Петлешков“ №18 и ул. „Карвуна“ №2. 


Обособена позиция № 4 е за  „Подмяна на дограма на Дирекцията „Гражданска регистрация и обслужване на населението“(ГРОН)“ на ул. „Любен каравелов“ №6,  включваща подмяна на стара дограма с нова алуминиева и всички съпътстващи строително-монтажни работи. 


Предметът на обособена позиция 1, 2, 3 и 4 включва подмяна на старa дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма, както и подмяна на входни врати с нови от алуминиев профил в съществуващи сгради, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.


Срокът за получаване на офертите е до 26 май.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+