Обновяват спортна площадка в ОУ „Христо Смирненски в Генерал Тошево

Обновяват спортна площадка в ОУ „Христо Смирненски в Генерал Тошево
Очаква се изпълнението на проекта да започне този месец

В Генерал Тошево предстои да започне изпълнението на проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“


Общият бюджет на проекта е 121 210,18 лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ, осигурена от европейските структурни фондове, е в размер на 61 860, 83 лева без ДДС, а останалите са предвидени в общинския бюджет на Община Генерал Тошево.


Дейностите в начинанието включват обособяване на две спортни площадки в двора на ОУ „Христо Смирненски“ - една за волейбол и баскетбол, както и една за тенис. За целта ще бъдат извършени строително-монтажни работи като полагане на асфалтобетон, спортна настилка, оградни съоръжения и необходимите за съответните спортове мрежи, маркировка и оборудване.


Целите на проекта са насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони. Проектното предложение цели създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.


По план изпълняваните дейности трябва да приключат най-късно до средата на месец септември 2023 г., но се очаква срокът да бъде значително съкратен, посочват още от местната администрация.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+