ОИЦ – Добрич ще представи възможности за справяне с последиците от пандемията от COVID-19

ОИЦ – Добрич ще представи възможности за справяне с последиците от пандемията от COVID-19
Онлайн събитието ще се излъчва на 14 май, от 10 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич

Екипът на Областен информационен център – Добрич организира онлайн информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


Онлайн събитието ще се излъчва на 14 май (четвъртък) от 10 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич.


По време на онлайн срещата ще бъдат представени критериите за допустимост на кандидатите, допустими разходи и редът за подаване на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020. Участниците ще имат възможността за да задават своите въпроси и да получат безплатно експертно мнение.


По процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ могат да кандидатстват микро и малки предприятия за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 000 до 10 000 лв. Основната й цел е да се осигури оперативен капитал за предприятията за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+