Проект на МИГ – Добричка предвижда подобряване на инфраструктура в селата Дончево и Драганово

Проект на МИГ – Добричка предвижда подобряване на инфраструктура в селата Дончево и Драганово
МИГ - Добричка подписа втори административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Договорът е между Държавния фонд “Земеделие”, Сдружението МИГ - Добричка и Община Добричка, по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ - Добричка за периода 2016-2020 г. 


Наименование на проекта е "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка", а стойността му 164 574,20 лв. 


Проектът включва дейности по рехабилитация на част от улица "Втора" в с. Дончево. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно, както и инвестиции в социалната инфраструктура във връзка с предоставянето на социалните услуги "Домашен социален патронаж" и „Обществена трапезария“.  


Дейностите, планирани в изпълнение на проекта, са доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за Домашния социален патронаж в с. Дончево за 10 872,50 лв.; доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство на с. Дончево за 4 460,00 лв.; рехабилитация на участъци от улица "Втора" в с. Дончево за 141 975,20 лв. и доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване в с. Драганово за 6 116,50 лв.


Срокът за изпълнението на договора е до 13.05.2023 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+