При липса на валежи в следващите десетина дни състоянието на пшеницата в област Добрич значително ще се влоши

При липса на валежи в следващите десетина дни състоянието на пшеницата в област Добрич значително ще се влоши
55 процента от площите с пшеница и ечемик в област Добрич са в добро състояние, 30 % - в средно и 15 % - в незадоволително. При липса на валежи от икономическо значение в следващите десетина дни състоянието на пшеницата значително ще се влоши. Това съобщиха от Областната дирекция "Земеделие" в Добрич.

1 289 764 дка са засетите есенници в област Добрич към момента, от тях пшеница - 1 245 404 дка, ечемик - 15 140дка и 29 220дка – рапица. Това сочат данни от обследване на Областната земеделска служба в Добрич. 


Състоянието на есенниците е добро, средно и незадоволително. Според представителят на Държавния земеделски институт в Ген. Тошево проф. Иван Киряков екстремното засушаване, голямата амплитуда по отношение на ниски сутрешни и високи дневни температури, са оказали изключително неблагоприятно влияние върху развитието на пшеницата.  Физиологичното състояние на посевите варира в широки граници, като влияние оказват района, сорта, агротехниката, липсата на валежи и съвкупността от тези показатели дава отражение за отпадането на братята. По-критична е ситуацията при гъстите и по-ранни посеви, а също и при тези посеви, които са от южната страна на горските пояси. При извършените обследвания са констатирани изсъхване и усукване на листата, отпадане на братя във фенофаза „вретенене” преди изкласяване, която е най-критичната фаза от развитието на пшеницата.


Състоянието на пшеницата и ечемика е добро – 55%,  средно – 30% и незадоволително – 15% към момента на обследването им. При липса на валежи от икономическо значение в следващите десетина дни състоянието на пшеницата значително ще се влоши.


Не се наблюдава развитие на болести от фитопатогенен характер, които да са от икономическо значение. Констатира се в някои полета, наличието на жълта ръжда. Установено е наличието и на листни въшки. Те смучат сок от горната и долната страна на листната петура  и стъблата на растенията. Тъканите избледняват и по – късно пожълтяват. Препоръчително е земеделските производители да обследват посевите си и при ПИВ: 15% нападнати растения или 10 бр. ларви, нимфи, възрастни на растения да се изведе химична борба.


Към момента  рапицата е в добро състояние, фазата на развитие е „начало на цъфтеж” и „масов цъфтеж”. Полетата в голямата си част са чисти от плевели, типичните неприятели /рапиченскритохоботник и рапиченцветояд/ и болести от фитопатогенен характер, не се наблюдават в посевите.


Предстои провеждането на трети етап за обследване на състоянието на есенниците и прогнозни следни добиви, съотнесени към целия размер на засетите площи с пшеница и ечемик в областта /100%/. То ще се проведе от 18 до 22 май.


Въпреки благоприятното влияние на падналите валежи, земеделски стопани са подали заявления за индивидуално обследване на някои от полетата си, които са с влошено състояние.Постъпилите заявления за обследване на такива площи с пшеница до 08.05.2020г. са общо 26 бр. за около 16860 дка.  Екипът на ОДЗ и другите регионални структури на МЗХГ продължават обходите на терен. 


Към 8 май засетите с царевица за зърно площи в обл.Добрич са 960 371 дка, а с маслодаен слънчоглед – 796 461 дка.


Наблюдава се голямо намаляване на площите с маслодайна рапица през настоящата година за сметка на увеличаването на площите със слънчоглед и царевица в областта. От  189 446 декара през миналата година, тази година в областта с рапица са засети едва 29 220 дка. За сметка на това пък има увеличаване на площите със слънчоглед и царевица в областта, отчитат от земеделската служба. 960 371 са декарите с царевица тази година, срещу 917 836 дка от м.г. 796 461 дка са засети със слънчоглед сега, докато м. г. те са били 717 088. Площите с пшеница запазват тенденцията си , като са намалели само с около 5000 дка.спрямо предходната година. При лавандуловите насаждения се наблюдава увеличение с около 4 000 дка. спрямо миналата година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+