Свободни работни места в Добрич на 15 май

Свободни работни места в Добрич на 15 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник, Без образование,Начално,Основно                2


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )           1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)                1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )             8


Детегледачка, Образование - Висше / Подготовка на начални учители,Средно              1


Технолог, технология на пластмасите, Образование - Висше / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно / Химични продукти и  технологии (Технолог)               1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално,Основно                 2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно                   1


Пакетировач, Образование - Основно                 4


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно (Водопроводчик),Средно / Строителство (Водопроводчик)                 2


Монтьор, промишлено оборудване, Образование - Основно (Монтьор, ремонт на шевни машини),Средно / Електротехника и енергетика (Монтьор, ремонт на шевни машини)               2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ )            2


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Средно             2


Общ работник, Образование - Основно,Средно                2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             1


Медицински лаборант, Образование - Полувисше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)               2


Продавач-консултант, Образование - Средно               2


Експерт, банка/финансова/платежна институция, Образование - Средно               1


Машинист спомагателни съоръжения, Образование - Средно ( курс за професионална подготовка.)           1


Резач, метал, Образование - Средно ( правоспособност за работа със специализирана техника )           2


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Багерист),Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Багерист)               2


Електромонтьор, Образование - Средно (Електромонтьор),Средно / Електротехника и енергетика              2


Техник, механик, Образование - Средно (Механик),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства             2


Началник, цех, Образование - Средно (Технически специалности),Висше / Инженерство-комбинирани програми (Технически специалности)                 1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)                2


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло                 6


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)                   2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )                4


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно                5


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Строителство (курс за професионална подготовка),Основно (курс за професионална подготовка)           1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги           2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)            2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно              1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно (ГОТВАЧ)                    4


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Средно / Строителство             1


Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно            1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                 1


Филиал Балчик


Рецепционист, хотел               2


Работник, кухня, Образование - Основно               1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно             2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)               1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+