Срокът за подаване на заявления за подпомагане с директни плащания за Кампания 2020 се удължава до 20 май

Срокът за подаване на заявления за подпомагане с директни плащания за Кампания 2020 се удължава до 20 май
Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2020 до 20-ти май (сряда) включително без санкция.

Причината за това е, че през последните дни в Общинските служби по земеделие в Сатовча, Гърмен, Панагюрище и Карлово са постъпили заявления от земеделски стопани, които не са били включени в предварително изготвените графици за това. Някои от тях подават в последния момент искане за регистрация като земеделски производители.  


До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение


Към 15 май 2020 г. са подадени  97 886 заявления.


Създадена е организация и Общинските служби по земеделие в цялата страна ще работят и през настоящия уикенд.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+