Земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, ползват отстъпка от 5% върху данъка си до 1 юни

Земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, ползват отстъпка от 5% върху данъка си до 1 юни
Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г.

Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни. До края на юни е и срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.


От офиса на приходната агенция в Добрич напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. Към момента над 17 хиляди добруджанци имат активен ПИК, с който ползват над 35 е-услуги на НАП.


Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредната обстановка е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+