Нов рентген за ДКЦ – I

Общинският съвет в Добрич даде съгласие на “Диагностично консултативен център- I- Добрич“ ООД да закупи нов комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат на стойност до 200 000 лева, като авансово заплати 35% или 70 000 лева с налични средства, а разликата от 130 000 лева на равни 15 месечни вноски по 8 666 лева.

За да не се превърнат в медицински центрове, ДКЦ-тата в страната трябва да подменят рентгеновите апарати с нова, отговаряща на европейските стандарти техника, в срок до 31 октомври.
На днешната общинска сесия бяха избрани нови членове на комисията по предложенията за почетен гражданин на Добрич, включваща 8 общински съветници и 5 представители на местната общност. От квотата на местния парламент, изборът на почетен гражданин вече ще се извършва от Александър Алексиев и Даниела Димитрова, които заменят в комисията досегашните членове Румен Иванов – избран за депутат и Тодор Георгиев, който бе назначен за заместник областен управител.
На заседанието съветниците още дадоха съгласието си Община Добрич да придобие безвъзмездно собствеността на поземлен имот на Министерство на отбраната. Той е с площ 64 153 кв.м. и в него са разположени 7 сгради – караулно помещение и складове на бившето военно поделение. Министерство на отбраната предлага Община Добрич да придобие безвъзмездно имота в местността „Гаази Баба“. Теренът ще се използва за инвестиционни намерения, решиха още общинските съветници.
С изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда се забрани отглеждането на продуктивни животни в градската среда, с което се сложи край на отглеждането на пчели.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+