Личните стопанства в Шабла подлежат на регистрация

Личните стопанства в Шабла подлежат на регистрация
Това съобщават от пресцентъра на крайморската община

Във връзка със Закона за ветеринарномедицинска дейност във всички кметства и кметски наместничества от община Шабла се приемат заявления за регистрация на „животновъден обект - лично стопанство“, за отглеждане на селскостопански животни.


Заявления се приемат предварително и от стопани, които възнамеряват след 1 септември да отглеждат в обектите си до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези. Към заявлението се прилагат документи за собственост или право на ползване на обекта и осигурено ветеринарномедицинско обслужване на обекта.


Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:  • два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

  • десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

  • три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

  • два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

  • десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

  • петдесет възрастни птици независимо от вида;

  • сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.


С подаването на заявление за регистрация собственикът на "животновъден обект – лично стопанство" декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.


Образец на заявление за регистрация е публикуван на интернет страницата на Община Шабла.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+