Бившата сграда на местната администрация в Каварна става частна общинска собственост

Бившата сграда на местната администрация в Каварна става частна общинска собственост
Сградата, в която се помещаваше общинската администрация преди да се премести в центъра на крайморския град, става частна общинска собственост. Това стана ясно на провело се днес заседание на Общинския съвет на Каварна.

Съгласно АПОС, имотът е с предназначение за административна сграда, но не се ползва за нуждите на органите на местното самоуправление и администрация, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от ОбС.  В предходни години сградата е била ползвана от общинската администрация, но след изграждането на новата сграда, тя вече не се използва и по-голяма част от помещенията пустеят. Само едно от тях се използва от Общинското предприятие „Чиракман” и в голямата си част сградата е празна.


На днешното редовно заседание на ОбС съветниците дадоха съгласието си имотът на ул. „Добротица” от публична общинска собственост да се промени в частна такава. Цялата площ на имота е 7347 кв. м, има две административни сгради, една инфраструктурна, гараж и склад.  По думите на кмета Елена Балтаджиева там може да се премести фолклорният ансамбъл „Бизоне”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+