Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби прие Общинският съвет на Добрич

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби прие Общинският съвет на Добрич
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. прие на редовно заседание Общинският съвет на Добрич

С Постановление на Министерския съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински  и частни училища през 2020 г. Целта на системата от мерки е за гарантиране развитието на дарбите  на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.


Средствата за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и общините. 


Община Добрич получава средства, съответстващи на броя на учениците, обучаващи се в общински училища, придобили право на стипендия. Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лв. месечно. Учениците от държавни и частни училища кандидатстват и получават стипендии, както и еднократно подпомагане  от съответните министерства в зависимост от постижението.


Община Добрич ще задели за финансиране на мерките по Общинската програма 7 500 лева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+