Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес

Общинският съвет на община Добричка ще заседава днес
Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе днес (28 май), от 10 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 8 точки.

В рамките на заседанието ще бъде разгледана информация относно проведени обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на строителната програма в частта улици и общинска пътна мрежа за 2020 година. 


Съветниците ще трябва да дадат своя вот за промяна в програмата за капиталови разходи по бюджета  и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Ловчанци. 


В дневния ред са включени още докладни относно промяна на начина на тарйно ползване на поземлен имот в с. Победа, съгласие за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралните регистри на с. Малка Смолница и удължаване на срока на договор за ползване на съоръжение „Дълбок сондаж” в с. Стефаново.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+