Средствата от 30-те процента на с. Ведрина ще бъдат използвани за ремонт на Храм „Свети Архангел Михаил”

Средствата от 30-те процента на с. Ведрина ще бъдат използвани за ремонт на Храм „Свети Архангел Михаил”
С решение на Добричкия общински съвет от 2018 година, на кметството в с. Ведрина са предоставени 30% от продажби и отдаване под наем на общински имоти в размер на 10 543 лева.

Средствата са предвидени като капиталов трансфер в параграф 5500 в инвестиционната програма на общината през 2018 и 2019 година, като от страна на кмета на селото не е проявена инициатива за усвояването им. 


По независещи от Общинската администрация причини, не се е извършило трансфериране на средствата в рамките на две години, а през 2020 година, поради липса на предложение при съставянето на бюджета, не са предвидени в капиталовата програма. 


На днешното заседание на Добричкия общински съвет беше разгледана докладна от кмета на с. Ведрина Красимира Атанасова, в която беше изразена необходимостта от монтиране на ел. инсталация и вътрешно измазване на църковния храм в селото, построен през 2015 година.  Във връзка с възможностите на общинския бюджет и спазването на бюджетна дисциплина, е необходимо да се извърши промяна в капиталовата програма за 2020 година. 


Общинските съветници дадоха съгласието през настоящата година да се  предоставят средствата в размер на 30%  от 2017 и 2018 година, които не са били усвоени. Те ще бъдат разходвани за подмяна на електрическата инсталация и подмазване на православния храм в с. Ведрина. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+