Младежкият център отваря врати от следващата седмица

Младежкият център отваря врати от следващата седмица
Общинският младежки център "Захари Стоянов" отваря врати на 1 юни при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от Община Добрич.

Мерките за безопасно протичане на дейностите са следните:


1. Младежкият център в Добрич отваря за всички деца и млади хора, участващи в дейностите и ползващи услуги 


2. Преди приемането на участниците, ще бъдат запознати с мерките за работа на центъра, за което се подписват /информирано съгласие/


3. Посещението е допустимо само за участници в дейности на центъра или ползващи услуги на същия


4. Не се допуска влизането на придружители на деца и младежи в сградата 


5. Не се допуска участие в дейности на лица, с констатирани симптоми на заболяване.


6. Дейностите се осъществяват при спазване изискване за 4 кв. м на лице и до 20 човека за групови занимания, по утвърден от директора график за ползване на залите и броя участници в тях.


7. Не се допуска събиране на едно място на служители на центъра, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на участник в дейност.


8. Физическата дистанция между отделните лица е задължителна – 2 м., както за служители на центъра, така и за посетители и участници в дейност


9. Всички служители да бъдат запознати с мерките за организиране на дейностите в центъра срещу подпис. Служителите се допускат на работа след подписана декларация за здравен статус и контакти /COVID-19/.


10. Ще се създаде необходимата организация за бърз и лесен контакт с родители на участници в дейности на центъра


11. Трябва да се предоставя навреме необходимата информация на рецепция за лицата, които имат право да посещават центъра, с цел по-добър контрол на посетителите на Центъра


12. Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия. След почистване на санитарните помещения, същите ще се регистрират в чек-лист с подпис на извършилия ги служител /час, мероприятие, лице, подпис/


13. Всички служители задължително ще използват лични предпазни средства – маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръце, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.


14. Влизането в центъра ще се осъществява само с предпазни маски/шлемове или друго средство, покриващо носа и устата /шал/


15. При влизане всеки участник и посетител ще се дезинфектира с препарат за дезинфекция на алкохолна основа. За участници и ръководители /служители/, ползващи зала №12, влизането трябва да бъде само с репетиционни обувки.


16. Стриктно спазване на правила за движение в сградата, с цел спазване на 2 метра разстояние между лицата, при необходимост се изготвя маркировка


17. Дезинфекция на ползвано оборудване се осъществява преди и след неговото използване, при необходимост


18. Протокол при съмнение или случай на COVID-19:


- При наличие на един или повече симптоми на лице /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура лицето се изолира в отделно помещение, докато се изчака да се прибере у дома или докато не се прегледа от медицински специалист. Незабавно се осъществява връзка с родител/настойник, при необходимост – телефон 112 и се уведомява директора на центъра. След напускане на помещението от съответното лице се извършва щателна дезинфекция при спазване на превантивни и ограничителни мерки 


- При положителен тест на участник в дейности на центъра задължително се информира екипа на ОМЦ, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ - Добрич и Община Добрич. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+