Предстои откриване на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор на 48 улици в 38 населени места в Община Добричка

Предстои откриване на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор на 48 улици в 38 населени места в Община Добричка
Снимката е илюстративна
Предстои откриване на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор на 48 улици в 38 населени места на територията на община Добричка, както и на основния ремонт на читалището в с. Одърци.

Това стана ясно от информация за проведени обществени поръчки и сключени договори за изпълнение на строителната програма в частта улици и общинска пътна мрежа в община Добричка за 2020 година. 


На 18 февруари е била публикувана обществена поръчка за изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици и ограничители на скоростта на в населените места на територията на общината и упражняване на авторски надзор по време на строителството.


Комисия, назначена от кмета Соня Георгиева, е разгледала и оценила офертите, като на 23 март са подписани и договорите за изпълнение. Като към момента в процес на изпълнение са два договора за рехабилитация на 48 улици в 38 населени места на стойност 22 500 лева и изграждане на ограничители на скоростта в 5 населени места за 1200 лева без ДДС.


С решение от 13 март на зам.-кметът по „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда” Иван Пейчев е била открита обществена поръчка за рехабилитация и ремонт на улици и изграждане на ограничители на скоростта в населените места в общината. В срока за получаване на оферти са постъпили предложения от петима участници. Към настоящия момент комисията е на етап уведомяване на участниците за установена непълнота в предоставената информация или несъответствие с поставените критерии за подбор. 


Предстои откриване на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор на 48 улици в 38 населени места, като прогнозираната стойност е 15 000 лева.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+