Варненският свободен университет кани представители на туристическия бизнес от Шабла на виртуална среща

Варненският свободен университет кани представители на туристическия бизнес от Шабла на виртуална среща
Катедра „Информатика“ към Варненски свободен университет кани на виртуална информационна среща представители на микро, малкия и среден бизнес от туристическата индустрия и представители на община Шабла.


Онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма е задължителен фактор за тяхното устойчиво развитие. Бизнес обектите като семейни хотели, къщи за гости, ресторанти и заведения са особено зависими от изграждането на онлайн репутация и присъствие, за да си гарантират откриваемост както от местни, така и от чуждестранни туристи. По време на виртуалната среща, ще бъдат представени силните страни и възможностите за създаване на дигитална реклама с цел достигане на различни бизнес цели. Ще бъдат разяснени ролите на собствените дигитални канали като уеб сайт, профили в най-популярните социални мрежи (Facebook и Instagram), присъствие в платформи като Tripadvisor и Yelp и ефективното позициониране на бизнеса в Google.


Тези канали представляват силен инструмент за онлайн присъствие на всеки бизнес. Субектите, предлагащи туристически продукти и услуги трябва да познават онлайн потребителското поведение и да удовлетворяват нуждата от предоставяне на информация на туристите. Често туристите планират изцяло онлайн своята почивка – от мястото за престой, през ресторантите, музеите и развлекателните места, които ще посетят. Това означава, че бизнесите с адекватно онлайн присъствие имат шанс да бъдат избрани, а останалите – губят тази възможност.


Индивидуалните бизнес потребности, които всеки туристически бизнес има, следва да бъдат насочени към една по-голяма и обща цел, а именно създаването на онлайн репутация и на самия регион/град. Представянето на културно-историческото наследство, природните забележителности, местните традиции и обичаи са важни за превръщането на община Шабла в желан туристически регион.


Виртуалната среща ще се състои на 4 юни /четвъртък/ от 11.00 ч. до 12:30 ч. на следния електронен адрес: meet.google.com/avp-dskm-hnb. Заповядайте и се информирайте за онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+