Свободни работни места в Добрич на 29 май

Свободни работни места в Добрич на 29 май
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )         8


Технолог, технология на пластмасите, Образование - Висше / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Средно / Химични продукти и  технологии (Технолог)           1


Инженер, пътно строителство, Образование - Висше / Строителство (Инженер пътно строителство)          1


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално,Основно           2


Болногледач, Образование - Основно            2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно             1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Основно (Водопроводчик),Средно / Строителство (Водопроводчик)            1


Монтьор, промишлено оборудване, Образование - Основно (Монтьор, ремонт на шевни машини),Средно / Електротехника и енергетика (Монтьор, ремонт на шевни машини)             2


Работник, озеленяване, Образование - Основно,Средно              2


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             5


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи                5


Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             4


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно,Средно / Транспортни  услуги           3


Продавач-консултант, Образование - Средно      2


Касиер, Образование - Средно           5


Крупие, Образование - Средно              5


Експерт, банка/финансова/платежна институция, Образование - Средно            1


Електромонтьор, Образование - Средно (Електромонтьор),Средно / Електротехника и енергетика            2


Началник, цех, Образование - Средно (Технически специалности),Висше / Инженерство-комбинирани програми (Технически специалности)            1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)               2


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло            8


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)                 2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                 40


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                  7


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                  15


Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно               5


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно                 3


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно               5


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно               2


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно                 4


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги             2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно             1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно              1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач),Основно (ГОТВАЧ)             4


Анкетьор, Образование - Средно,Висше / Чужди езици и филологии              5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно               1


Личен асистент, Образование - Средно,Основно,Средно / Социална работа и консултиране              4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Средно / Строителство                 1


Филиал Балчик


Рецепционист, хотел            2


Общ работник, Образование - Основно              2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)                1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Основно           1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)          1


Филиал Добричка


Крояч, обувни изделия, Образование - Основно               9


Машинен оператор, Образование - Основно,Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           5


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            4


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи              3


Крояч, кожа, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4


Машинен оператор, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            10


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+