Над 7 000 е броят на безработните в бюрата по труда в Добричка област към края на април

Над 7 000 е броят на безработните в бюрата по труда в Добричка област към края на април
Равнище на регистрираната безработица в област Добрич от 9.5%* отчита през април Дирекцията „Регионална служба по заетостта” във Варна.

Сравнението на месечна база показва увеличение от 2.4 пункта, а на годишна база нарастването е с 4.7 процентни пукта. Съществено влияние върху динамиката на безработицата в областта оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и удължения срок на въведеното на 13 март извънредно положение.


Общият брой на безработните в бюрата по труда в Добричка област към края на месеца е 7603, като спрямо март регистрираните са с 1893 повече. Увеличение с 3799 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.


Новорегистрираните лица, които са отпаднали от заетост през месеца, са 2387, като 72.1% (1721) от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през април посочили като причина, предприетите извънредни мерки  най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (46.7%), следвани от преработващата промишленост (16.8%) и търговия (12.6%).


Постъпилите на работа безработни през месеца в област Добрич са 480, като  77.1% от тях са устроени в реалната икономика.


Заявените работни места през месеца в обастта са 597, като 84.1% от тях са от първичния пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектора на търговията (39.5%), селско, горско и рибно стопанство (12.3%) и преработваща промишленост (11.9%).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+