Поетапно се възстановява дейността на част от детските градини и яслата в oбщина Тервел

Поетапно се възстановява дейността на част от детските градини и яслата в oбщина Тервел
Три детски градини и яслата на територията на община Тервел отварят врати на 1 юни. От понеделник приемът на деца във всички детски заведения ще се организира при максимален капацитет на групите от 12 деца.

Еднократно, преди възстановяване на посещението, родителите подписаха информирано съгласие по образец, с което декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа.Всички заявления на родители за посещаване на детска градина бяха проверени в Национална информационна система Ковид-19 за наличие на членове на домакинства, които са карантинирани.Не се установиха деца, чиито родители да са подали заявления за посещение на детето на детска градина и в чиито семейства и домакинства да има карантинирани лица.


Предприети са действия за налагане на строг контрол и хигиенни мерки, съобразени с условията на извънредна епидемиологична обстановка. Температурата на всяко дете ще се мери с дистанционен термометър на входа на учебното заведение, където са поставени и диспенсъри с лицензиран дезинфектант. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса или признаци на заболяване, детето няма да бъде допуснато в сградата. Осигурени са медицински специалисти на всяко едно заведение, които ще извършват сутрешния филтър. Персоналът на детските заведения е запознат с изискванията за безопасност, в това число носене на лични предпазни средства и дезинфекция на помещенията и площадките за игри. Осигурени са достатъчно количества маски и дезинфектанти, необходими за поддържане на хигиенните условия. Всички членове на домакинствата на децата са проверени в националната база данни за COVID-19 за присъствие в списъка на ефективно карантинирани лица в община Тервел. Предвижда се повече занимания на открито, при по-добри метеорологични условия, където са обособени специални детски кътове за игри на дистанция.Персоналът на детските градини започна работа в края на м.април и се справи с подготовката на дворовете на детските заведения.


По отношение на предстоящите държавни изпити за всички зрелостници през следващата седмица, директорите на училищата са предприели необходимите действия за нормалното им протичане.Учениците трябва да влизат задължително с лични предпазни средства, като на входа ще им бъде измервана температурата. Предвидено е разстоянието между чиновете и масите да бъде 1.5 метра.


От Администрация призовават всички жители на Община Тервел да подходят отговорно и да спазват правилата, наложени от здравния министър. Всички предприети мерки са с цел да се предпазят децата,родителите и персонала в учебните заведения от евентуални неприятни последствия след отварянето. През последните близо три месеца показахме, че можем да бъдем дисциплинирани и отговорни, нека не забравяме, че вирусът още го има и карантинираните лица на територията на общината към момента са над 130 души.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+