Работниците в мина „Оброчище“ имат право на обезщетения за неизплатени заплати и при прекратено производство по несъстоятелност

Работниците в мина „Оброчище“ имат право на обезщетения за неизплатени заплати и при прекратено производство по несъстоятелност
Това информират от Дирекцията "Инспекция по труда" в Добрич

Работниците и служителите на мина „Оброчище“ няма да загубят право да получат обезщетения за неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантираните вземания, дори производството по несъстоятелност да бъде прекратено, съобщават от пресцентъра на Дирекцията "Инспекция по труда".


От ведомството уточняват, че благодарение на инициираното  още на 18.01.2019 г. от ИА „Главна инспекция по труда“ дело за откриване на несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД – концесионер на мината, с решение № 29 от 11.03.2020 г. на Окръжния съд в Добрич, вписано в Търговския регистър на 13.03.2020 г., дружеството е с открито производство по несъстоятелност. Това е едно от основанията работниците и служителите да се обърнат, в срок от 3 месеца, към Фонда за гарантирани вземания за изплащане на обезщетения. По информация на Агенцията такива заявления вече са подадени.


С откриването на производство по несъстоятелност правомощията на ИА „Главна инспекция по труда“ по случая се изчерпват. В търговските дела по несъстоятелност статутът на Агенцията е различен от статута на кредиторите, поради факта, че тя не предявява свои вземания. До този момент в ИА „Главна инспекция по труда“ не е постъпило искане от Окръжния съд в Добрич за предплащане на средства за покриване на текущи разноски в производството. Именно поради особения статут на Инспекцията по труда, такива искания не са постъпвали и по други дела, с които са откривани производства по несъстоятелност по инициатива на Агенцията.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+