И тази година СУ „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит ще предлага обучение по специалността „Хранително-вкусова промишленост“

И тази година СУ „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит ще предлага обучение по специалността „Хранително-вкусова промишленост“
Средно училище „Никола Вапцаров“ в Карапелит е открито през 1868 г. и е първото в района възрожденско училище. До 2017 г. училището е основно, след което става обединено, а през 2018 г., по предложение на Добрички общински съвет, е преобразувано в средно.

СУ ”Никола Вапцаров” в с. Карапелит е средищно училище, в което се обучават деца от селата Карапелит, Подслон, Енево, Фелдфебел Дянково, Дряновец, Ловчанци, Самуилово, Бенковски и Орляк. Училището предлага обучение на ученици от I до XII клас в дневна форма на обучение. Учениците от гимназиален етап се обучават в специалност „Хранително-вкусова промишленост“, което им дава възможност след завършване на образованието да се реализират в различни фирми, занимаващи се с производство и преработка на хранителни продукти, маслопродукти и етерични масла. Практическото им обучение се провежда в „Клас олио“ АД и „Био- Ко“ ЕООД – цех с. Карапелит. За обучението и възпитанието им се грижат 20 високо квалифицирани преподаватели. Материалната база непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с добре уредени класни стаи, два компютърни кабинета, библиотека, две игротеки, зала за тенис на маса, кабинет за обучение по БДП, физкултурен салон, столова, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището. За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видео наблюдение с денонощно записващо устройство, СОТ и физическа охрана. Сградата е реновирана - с топлоизолация, с ПВЦ дограма, с парно отопление и изключително благоприятна слънчева архитектура, което гарантира прекрасни условия и през зимния период. Има изградена достъпна архитектурна среда – рампа за хора в неравностойно положение.


За учебната 2020/2021 г. училището ще продължи да предлага обучение по специалността „Хранително-вкусова промишленост“.


Срокове за прием:


1. Подаване на документи за участие в приема – 03-07 юли;


2. Обявяване на списъците с приети ученици на I етап – до 13 юли;


3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в училище или подаване на заявление за участие във II етап на класиране – до 16 юли;


4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – до 20 юли;


5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – до 22 юли;


6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 23 юли;


7. Подаване на документи за участие в III етап на класиране – 24 - 27 юли;


8. Обявяване на списъците с приети ученици на III етап на класиране – до 29 юли;


9. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – до 30 юли;


10.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране – до 03 август;


11. Попълване на незаетите места след III класиране и записване - до 10 септемви.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+