Обединено училище „Пейо Яворов“ в с. Стефаново предлага специалност „Производство на мебели“ за предстоящата учебна година

Обединено училище „Пейо Яворов“ в с. Стефаново предлага специалност „Производство на мебели“ за предстоящата учебна година
Обединено училище „Пейо Яворов“ е средищно училище на територията на община Добричка с дневна форма на обучение.

Училището разполага с модерен компютърен кабинет, с кабинет по природни науки и с интернет достъп във всички класни стаи. Две от стаите са оборудвани с интерактивни дъски. Във всички стаи са на разположение лаптопи и мултимедийни проектори, които са в помощ на учебния процес. На територията на учебното заведение има модерна спортна площадка с обособени футболно, волейболно и баскетболно игрище.


В ОбУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици от 1 до 10 клас от селата Стефаново, Бранище, Славеево, Пчелино и Стожер.


За учебната 2020–2021г. е обявен план-прием след седми клас в професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“, специалност „Производство на мебели“, професия „Работник в дървообработването“.


Срокове за прием:


1. Подаване на документи за участие в приема – 03-07.07.2020 г.


2. Обявяване на списъците с приети ученици на I етап – до 13.07.2020 г.


3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в училище или подаване на заявление за участие във II етап на класиране – до 16.07.2020 г.


4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – до 20.07.2020 г.


5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – до 22.07.2020 г.


6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 23.07.2020 г.


7. Подаване на документи за участие в III етап на класиране – 24.07-27.07.2020 г.


8. Обявяване на списъците с приети ученици на III етап на класиране – до 29.07.2020 г.


9. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – до 30.07.2020г.


10.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на класиране – до 03.08.2020 г.


11. Попълване на незаетите места след III класиране и записване - до 10.09.2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+