Наградиха отличените учители и ученици в община Добричка

Наградиха отличените учители и ученици в община Добричка
Директори на учебни заведения, учители и ученици получиха днес отличия в сградата на Община Добричка.


Празничното събитие за приключването на учебната 2019/ 2020 година събра представители на 13 училища на територията на общината. Двама директори получиха плакет от кмета Соня Георгиева за заслуги в сферата на образованието в община Добричка: Ивелина Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ в село Карапелит, и Евелина Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ в с.Житница.


18 са учителите, наградени с плакет „За принос към просветата и културата“.17 ученициполучиха грамота от кмета Соня Георгиева и предметни награди.


По предложения на директорите на училища, а и като част от плана за дейността на МКБППМН за засилване интереса на учениците към учебния процес и по-добра успеваемост, кметът Соня Георгиева поощри с грамоти и награди и сто ученици от 13 училища. Наградите са за деца с отличен успех, добро поведение и без извършени противообществени прояви.


В приветствието си при награждаването Соня Георгиева заяви: „Изпращаме една учебна година, която ще помним винаги: Вие - като ръководители на учебни заведения, преподаватели, и аз като кмет – първата учебна година в моя първи мандат, преминала в условията на обявеното извънредно положение.  Сега с удовлетворение мога да заявя: справихме се в тези необичайни форсмажорни обстоятелства.  И днес искам да Ви благодаря за отговорното отношение при организирането на дейностите в учебните заведения, при координирането на работата и в ежедневните контакти с общинската администрация. Днес искам да благодаря и на всички, които приеха предизвикателството да приложат дистанционното обучение.Образованието е наш приоритет, приоритет, с който градим бъдещето на Община Добричка. Макар и в особена ситуация, днес на това скромно събитие държа да обявим публично и да отдадем дължимото признание на тези директори, учители и ученици, които дадоха максимума от себе си през учебната 2019/2020 г. Благодаря Ви за всеотдайността!“


Наградените учители:


Мария Николова Атанасова – ст.учител по математика в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово – за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците. 


Йордан Василев Иванов – ст.учител ЦОУД в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово – за принос в организирането и провеждането на извънкласни изяви на учениците


Румяна Стоянова Димитрова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шивачество“ в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа 


Събина Иванова Христова – Стоянова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шлосерство“ в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа 


Невал Нуридин Ибрямова – старши учител в прогимназиален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа, за отлично представяне на нейни ученици на областни и регионални конкурси


Таня Сашева Иванова  – учител в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на обявенотоизвънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19, за активно участие в организиране и провеждане на училищни мероприятия


Живка Тодорова Енчева – старши учител в начален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19, за активно участие в организиране и провеждане на училищни мероприятия


Еленка Иванова Петрова - старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ с. Батово - за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа; за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм; принос в задържането на учениците в училището и доказан авторитет сред родителската общност в с.Батово и с.Одърци


Руска Георгиева Йорданова - старши учител в начален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница – за последователна и целенасочена работа за ограмотяване на ученици в начален етап, за ефективно прилагана организация на учебния ден за личностно развитие и развитие компетентностите на учениците, за отговорна синдикална дейност в училище


Галина Пенева Василева - старши учител в прогимназиален етап „Математика и информационни технологии“ в Основно училище „Стефан Караджа“ с. Житница – за активно участие в осъществяване на обучение от разстояние, за постижения в методиката на преподаване и използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за целенасочена работа с ученици за достойно представяне на училището на редица празници и конкурси


Лиляна Ненчева Гроздева – дългогодишен учител  в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката, и представянето на учениците на празници и извънкласни изяви


Станка Божидарова Иванова – старши учител в начален етап в Обединено училище „Пейо Яворов“ с. Стефаново – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес, организиране на училищни тържества и активно участие в извънкласни изяви, подготовка и представяне на учениците от 4 клас в IV Областен конкурс рецитал „За да я има България“


Релен Гюрсел Февзи  – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден  1-4 клас  в Обединено училище „Пейо Яворов“ с. Стефаново – за активно участие в извънкласни изяви, организиране на училищни тържества и тематични изложби в училище


Мария Георгиева Чакърова – старши учител 1-4 клас в Основно училище „Васил Левски“ с.Хитово – за активно участие в проекти, които целят подобряване резултатите на учениците: „Твоят час“, „Подкрепа за успех“


Женя Стоянова Величкова – учител прогимназиален етап в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес


Росица Желева Иванова – учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в национални проекти


Доротея Русчева – учител 1-4 клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в творчески конкурси 


Камелия Бориславова Димитрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с.Ведрина - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес


Наградените ученици:


Есин Невин Реджеб – ученичка от V клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви, участие в IV областен конкурс - рецитал „За да я има България“ – 2020 г., Добрич


Зоя Заблоцка  – ученичка от ІV клас в Основно училище „Климент Охридски“ с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви, участие в IV областен конкурс - рецитал „За да я има България“ – 2020 г., Добрич


Иван Златинов Иванов – ученик от ІII клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участие в дейностите по проект „Подкрепа за успех“


Ангел Иванов Ангелов – ученик от  ІV клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участие в дейностите по проект „Подкрепа за успех“


Руска Асенова Росенова – ученичка от V клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа 


Габриела Николчева Йовчева – ученичка от VII клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа


Кристина Руменова Борисова – ученичка от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“ с. Победа 


Калоян Великов Василев – ученик от VII клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с.Ведрина - за отличен успех и участие в извънкласни изяви


Константин Мариянов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово - за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси


Тимур Ерсинов Адемов – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ с. Овчарово - за активно участие в училищни, общински и областни  състезания и конкурси


Георги Веселинов Георгиев - ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ с.Стожер – за много добър успех и специална награда в конкурса  „Доброто в нас“ и в конкурса за есе „Агресията -проява на сила или слабост“


Тулче Демирова Георгиева - ученичка от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за много добър успех и участие в конкурса „Доброто в нас“


Златина Стоянова Петрова – ученичка в ІV клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех


Флорена Жекова Красимирова – ученичка в I клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех


Борислав Атанасов Петков – ученик във II клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех


Мерве Демирева Станчева – ученичка в V клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за отличен успех


Димитър Мирославов Димитров – ученик в VI клас в Основно училище „Христо Ботев“ с. Стожер – за много добър успех


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+