Жители на с. Сливенци излязоха на протест в подкрепа на бившия кметски наместник

Жители на с. Сливенци излязоха на протест в подкрепа на бившия кметски наместник
Жители на с. Сливенци излязоха днес на протест в подкрепа на бившият кметски наместник Рубиян Назиф Исмаил, който беше освободен на 15 юни.

Гражданите  са доволни от досегашното управление и не желаят бившият вече кметският наместник да бъде сменен. Те не са съгласни с избора на новия такъв, който е назначен от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.  Едно от главните искания на протестиращите беше да се изяснят мотивите за освобождаването на Рубиян Исмаил. Те настояват той да се върне на същата длъжност, или да бъде назначен друг – техен съселянин.  


Рубиян Исмаил е бил кмет на селото един мандат, но след като жителите са намалели е останал кметски наместник.  На 15 юни, той е бил освободен и на неговото място е бил назначен друг – Христо Петков. По думите на кмета на Община Добричка Соня Георгиева той е млад човек, пенсиониран  по Закона за МВР, доскоро е работил в администрацията като служител по сигурността и дежурен на пропуска на общината. Тя допълни, че той е и жител на село Сливенци, има съответната адресна регистрация и отговаря на изискванията на Закона.


Протестиращите обаче не са съгласни с избора на Георгиева, те твърдят, че той не е жител на селото, а е от с. Овчарово, и многократно е упражнявал насилие над хората в качеството си на служител на реда. Недоволните граждани настояват или да се запази предишния кметски наместник, или да се избере някой по-млад, който да е техен съселянин.  Те дори са събрали подписка в подкрепа на Рубиян Исмаил, в която са се включили 70 души от 168 жители на селото.  Подписката е изпратена на председателя на Общинския съвет на община Добричка, областния управител на Добрич и омбудсмана на Република България. Кметът на община Добричка Соня Георгиева изложи мотивите за освобождаването на бившия кметски наместник на с. Сливенци Рубиан Исмаил. В доводите си тя изтъкна, че от 2010 година той е съдружник и управител в  дружество с ограничена отговорност „ЕКО ЕКС” ООД, вписано в търговския регистър. Това не е отразено в декларацията за имущество и интереси. Съгласно ЗМСМА кметовете не могат да извършват търговска дейност, по смисъла на търговския закон да бъдат контрольори, управители в търговски дружества, търговски пълномощници,  представители, посредници, синдици, ликвидатори  и да участват в надзорни управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.  За срока на мандат 2015-2019 година е била налице несъвместимост и следвало пълномощията на кмета да бъдат  прекратени.  В настоящия момент той не може да изпълнява длъжността кметски наместник поради наличие на ограничения, заложени в Кодекса на труда, тъй като той в момента е съдружник и управител в търговско дружество. 


В мотивите си Георгиева посочи още, че на 14 март 2016 година, в качеството си на кмет на с. Сливенци, Рубиян Исмаил е сключил договор за наем на сгради и помещения с Милена Петрова, с която живее на семейни начала и имат две деца. Налице е конфликт на интереси от ЗПКОНПИ. На 27 юни 2016 година Рубиян Назиф в качеството си на кмет на с. Сливенци издава заповед и сключва трудов договор с Миглена Петрова, с която е в съжителство и я назначава като чистач. На 1 юли 2019 година в качеството си на кмет на с. Сливенци той сключва договор за наем на сгради и помещения, общинска собственост, с  „Назиф трейдинг” ООД, съдружници на дружеството са неговият брат и жената, с която живее. Тук отново се установява конфликт на интереси. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева заяви, че няма да преосмисли решението си за освобождаването на Рубиян Исмаил и назначаването на Христо Петков и поема изцяло отговорността и последиците от него.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+