Размяна на декларации между МК „ГЕРБ ЗНС” и ДПС по време на общинския съвет на Община Добричка

Размяна на декларации между МК „ГЕРБ ЗНС” и ДПС по време на общинския съвет на Община Добричка
Местната коалиция „ГЕРБ ЗНС” и Движението за права и свободи в община Добричка си разменяха декларации по време на днешното заседание на ОбС.

Дико Иванов прочете декларация от името на коалицията. В нея беше посочено, че общинските съветници от групата на МК „ГЕРБ ЗНС” в Добричкия общински съвет са силно обезпокоени от случилото се на сесията на ОбС, проведена на 28 май 2020 година. „Нашата оценка за случилото се преди и по време на сесията е следното. Предложението от името на групата съветници от ДПС за предсрочно отстраняване на председателя на Общинския съвет, беше подкрепено от четирима съветници от БСП, като по този начин беше грубо нарушено споразумението между ГЕРБ ЗНС и БСП за споделена отговорност в управлението на Община Добричка. „Относно дейността на Дико Иванов за времето от месец ноември 2019 и месец май 2020 се е старал да изпълнява задълженията си така, както е разписано в ЗМСМА и правилника за дейността на ОбС, търсен е диалога с всички съветници по важните въпроси, които са били разглеждани, както и цялостната му работа” е написано още в декларацията. 


По думите на Дико Иванов изявлението на д-р Хаджиев, след избирането му за председател – да защитава интересите на избирателите на ДПС, е било силно смущаващо. Той се обърна към д-р Ердинч Хаджиев въпроса какво се случва с интересите на останалите избиратели и кой трябва да ги защитава. „Това е пазарлък и няма да донесе нищо добро нито за нас общинските съветници, нито за нашите избиратели. Ние съветниците от ГЕРБ ЗНС няма да участваме в пазарлъци, ще продължим да изпълняваме поетите ангажименти и ще следим много внимателно действията на новосформираното мнозинство на Добричкия общински съвет”, категоричен беше той. 


ДПС също излезе с декларация в отговор на думите на Дико Иванов, която беше прочетена от общинския съветник Илдъз Юнус В която беше посочено: „Ние от групата на ДПС, на 28 май 2020 година, поискахме точка в дневния ред за предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Добричкия общински съвет. От председателството на Дико Иванов изминаха седем месеца и той като председател на ОбС обезличи законодателния орган в Общината като такъв”.


Илдъз Юнус посочи и мотивите за прекратяването на пълномощията му като председател на ОбС. Тя заяви, че той не е ръководил подготовката на заседанията на съвета и неговите комисии, като е допускал внасяне на докладни записки извън срока на правилника и в деня преди заседания, като по този начин общинските съветници са били лишени от възможността да се запознаят с преписките и да изразят становище. По думите й Иванов е допускал да се свикват заседания на постоянни комисии час преди сесията, което обезличава тяхната роля, с действията си той не е позволявал на членовете им да изразят собственото си мнение, не е контролирал работата на всички общински съветници. Юнус допълни още, че Дико Иванов се е ръководил единствено от политическото си пристрастие и не е комуникирал с всички общински съветници. „Това поведение според нас е недопустимо за председател на Общинския съвет”, заяви тя.  Илдъз Юнус заяви, че на трети март единствено групата на ДПС не е била поканена да поднася венци на паметника на загиналите в с. Паскалево. „Вие с вашите действия не ни приобщавахте към единство, а към разединение. Ние от групата на ДПС се идентифицираме като български граждани с българско самосъзнание”, каза още тя. 


Дико Иванов поиска право на отговор. Той заяви, че е бил и е един от най-големите приятели на българските турци и роми в община Добричка и това е безспорен факт. По думите му обвиненията към него в отношение и дискредитиране са напълно безпочвени. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+