МБАЛ – Добрич обявява конкурс за лекари специализанти в четири специалности

МБАЛ – Добрич обявява конкурс за лекари специализанти в четири специалности
Обявените места са по специалностите "Педиатрия", "Пневмология и фтизиатрия, "Неонатология" и "Медицинска онкология".

Многопрофилната болница в Добрич обявява конкурс за заемане на свободни работни места за лекари специализанти по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването


Обявените места, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са по следните специалности "Педиатрия", "Пневмология и фтизиатрия, "Неонатология" и "Медицинска онкология".


"МБАЛ-Добрич"АД е с присъдена акредитационна оценка "ОТЛИЧЕН" за срок от пет години.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+