Земеделската земя в област Добрич - с най-висока цена в цялата страна

Земеделската земя в област Добрич - с най-висока цена в цялата страна
През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 041 лв. за един декар, което е с 20.3% повече в сравнение с 2018 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток – отдел „Статистически изследвания – Добрич”.

Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 93.8 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя - с 15.7% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.


През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Добричка - 2 352 лв. на декар, което е с 19.3% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година няма в останалите общини на областта.


През 2019 г. в област Добрич средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 87 лв., което е с 4.4% по-малко спрямо 2018 година. В сравнение със средната цена за страната (49 лв./дка), през 2019 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Добрич е по-висока със 77.6%. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 8 лв., и е с 52.9% по-ниска спрямо предходната година (табл. 3).


През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 95 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва спад с 6.93% (табл. 4). Намаление в цената, платена за наем/аренда на един декар ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всички общини от областта.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+