Информационна среща за възможностите за европейско финансиране ще се проведе в Балчик и Генерал Тошево

Информационна среща за възможностите за европейско финансиране ще се проведе в Балчик и Генерал Тошево
Областният информационен център в Добрич и Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ ще проведат съвместни информационни срещи за представяне на актуалните и предстоящи процедури за финансиране с евросредства.

В община Балчик срещата ще се състои на 7 юли от 10:30 часа в заседателната зала на общината. Втората информационна среща ще се проведе в сградата на община Генерал Тошево на 8 юли от 10:30 часа.


В рамките на събитието експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез който животновъди и земеделски производители ще бъдат подкрепени във възстановяването, модернизирането и разширяването на стопанствата им. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. 


Екипът на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ ще запознае присъстващите с мерките 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.


Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват земеделски стопани, животновъди, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали.


При провеждане на срещата ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички присъстващи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+