Свободни работни места в Добрич на 6 юли

Свободни работни места в Добрич на 6 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Перач (ръчно)  5


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводител)  1


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV, Образование - Висше / Науки за образованието (Специалност "Специална педагогика, логопедия, психология " - ПК "Специална педагогика")  4


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Науки за образованието (Специалност "Специална педагогика, логопедия, психология " - ПК "Специална педагогика")  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Науки за образованието (Специалност "Специална педагогика, логопедия, психология" - ПК "Специална педагогика")  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика, физика и астрономия, музика, ИИ, ТП)  1


Помощник, кухня (без домашен), Образование - Основно  1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Кранист (подвижен), Образование - Основно (Автокранист),Средно / Строителство (Автокранист)  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Основно (Багерист),Средно / Строителство (Багерист)  1


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Общ работник, Образование - Основно (Умения за работа с металорежещи инструменти)  3


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно  3


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно  1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно (машинен оператор обувно производство ),Основно  1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)  1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно2


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  2


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  5


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови издел, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно  3


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Технически сътрудник, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности  1


Филиал Балчик


Барман, Образование - Средно  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+