ОИЦ – Добрич ще проведе информационна среща с читалищата от общините Крушари и Тервел

ОИЦ – Добрич ще проведе информационна среща с читалищата от общините Крушари и Тервел
Екипите на Областен информационен център-Добрич и Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ ще проведат съвместни информационни срещи за представяне на актуалните и предстоящи процедури за финансиране на читалищата с евросредства.


Срещата с читалищните дейци от община Крушари ще се състои на 9 юли (четвъртък) 2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Крушари.


На 10 юли (петък) от 10:00 в заседателната зала на Община Тервел ще се проведе информационната среща с читалища от Община Тервел.


Експертите от центъра ще представят добри практики от изпълнени проекти на читалища, както и актуални възможности за финансиране с европейски средства.


Екипът на МИГ „Тервел-Крушари“ ще представи мярката 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.


При провеждане на срещите ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички присъстващи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+