Община Добрич подписа договор за финансова подкрепа по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

Община Добрич подписа договор за финансова подкрепа по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“
На официална церемония министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на кмета на Добрич Йордан Йорданов подписания договор за изпълнение на проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“.

Проектът е финансиран по Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.


Проектното предложение е на обща стойност 1 895 105. 66 лв., предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Партньори на Община Добрич са Община Копавогур, Исландия, ПГТ „Пейо Яворов“ - Добрич и СУ „Любен Каравелов“ - Добрич.


В рамките на проекта ще се разшири териториалния обхват на Младежкия център в Добрич, ще се повиши разнообразието на дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в поредица от инициативи. Дейностите ще отговорят на потребностите и интересите на младите хора, включително и от уязвимите групи.


Ще се обособи младежка зона в прилежащата част на Младежкия център и ще се подобри материално-техническата база в Корпус 3 – Залата за танци.


Освен Младежкия център в Добрич, финансиране са получили и центровете в Пловдив, Стара Загора и Враца.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+