6 съоръжения ще бъдат монтирани на детската площадка по улица „Тимок“ в Добрич

6 съоръжения ще бъдат монтирани на детската площадка по улица „Тимок“ в Добрич
Започнали са дейностите по изграждане на детската площадка по улица „Тимок“, съобщават от местната администрация.

В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14-дневен срок, който е необходим за стягане на бетона, ще се премине към монтиране на съоръженията, полагане на настилка и поставяне на ограда. 


Започна изграждането на нова детска площадка в Добрич


Благоустройствените мероприятия включват изграждане на алеи с настилка от армиран бетон, цветна ограда, монтиране на 6 броя съоръжения с необходимата ударопоглъщаща настилка и 8 парково-архитектурни елемента.


Площадката за игра на открито на ул. „Тимок“ ще обслужва нуждите на деца от 0 до 12-годишна възраст. Дейностите са съобразени с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+