Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия
Кметът на Община Добрич Йордан Йорданов издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка срещу разпространението на коронавируса.

Във връзка с решението на Министерския съвет от 25 юни за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, кметът на града нареди преустановяването на дейността на Център за базарна търговия (битак), функциониращ на територията на град Добрич.


Мярката е в сила до изричната й отмяна.  Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Калина Георгиева – Секретар на Община гр. Добрич. Органите на Министерство на вътрешните работи ще оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредената мярка.


Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение, а на съответните длъжностните лица отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед да се връчи срещу подпис.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+