Свободни работни места в Добрич на 13 юли

Свободни работни места в Добрич на 13 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Пиколо       4


Перач (ръчно)            4


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)            1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )             2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)             1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)           3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")             11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)          2


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)          1


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)                2


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители               1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IVклас, Образование - Висше / Подготовка на начални учители              4


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (НУП)            1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)              1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика, физика и астрономия, музика, ИИ, ТП)             1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)             1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика, инф. технологии и музика)            1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител ФВС)              1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология)                   1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)               1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно           2


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно          4


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)        1


Общ работник, Образование - Основно,Начално         2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно             3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно         10


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно              1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи               5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно          2


Продавач-консултант, Образование - Средно            1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно           2


Готвач, Образование - Средно (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)               10


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)           2


Огняр, Образование - Средно (Огняр)           1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)           1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)        2 


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)          1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно      1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         2


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            5


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         5


Спедитор, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Висше / Търговия на едро и дребно,Средно        1


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно         1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      4


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно        2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно              2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)          4


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално       1


Филиал Добричка


Животновъд, Образование - Основно,Начално            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+