Проект на РИМ – Добрич помага на хора с увредено зрение да се насладят на културни туристически маршрути

Проект на РИМ – Добрич помага на хора с увредено зрение да се насладят на културни туристически маршрути
Проект “Another way” е финансиран по програма Еразъм + и се осъществява от Средиземноморска асоциация за местно развитие (Бари, Италия) в партньорство с Регионалния исторически музей – Добрич (Добрич, България), Асоциация “Las Ninas del Tul” (Гранада, Испания), Културна асоциация “Acpelia” (Писури, Кипър) и Италиански тифлотехнически център (Лече, Италия).

Малко повече от половин година измина от представянето на проект “Anotherway” („По друг начин”) пред обществеността във всяка страна. 


От края на миналата година участници от Италия, България, Испания и Кипър си сътрудничат за създаването и реализирането на маршрути, структурирани по метода “Another way”. Идеята е този метод да подпомогне незрящите при структурирането на сетивен път, като се използват всички сетива, освен зрението. Чрез допир, слух, вкус заобикалящата действителност се преразказва един вид чрез метафори и прилики и по този начин се улеснява възприемането на действителността. На този принцип се изграждат мултисензорни туристически маршрути за хора със зрителни увреждания, но също така достъпни и за зрящите.


Въпреки предизвикателствата, които постави COVID-19, успешно завърши първата стъпка от дейностите – тренировъчния модул „Друг начин – нов подход“. Над 40 участници с различни умения и квалификация бяха включени в обучителния процес, целящ да постави теоретичните основи при създаването на “Anotherway” маршрут. 


В Италия, Испания, Кипър и България 4 екипа работиха усърдно, за да усвоят инструментите за реализирането и практическото тестване на 3 маршрута по метода “Anotherway” в следващите месеци. Всяка работна група проучи детайлно своята територия, култура и идентичност, очерта специфичните характеристики и елементи, включи в работата си различни аромати, звуци, материали, храни. Всеки елемент се превърна в част от историята – история, изградена от сетивата. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+