Детски градини в община Тервел ще получат финансиране за разработени от тях проекти

Детски градини в община Тервел ще получат финансиране за разработени от тях проекти
Детските градини „Детелина“ и „Здравец“ в Тервел, както и ДГ „Слънчице“ в с. Орляк ще получат финансиране за разработени от тях проекти, съобщават от местната администрация.

Разработените проекти са в рамките на НП „Успяваме заедно“, модул 1 „Хубаво е в детската градина“, която се финансира от Министерството на образованието и науката.


Дейностите имат за цел създаването и изграждането на условия за работа с децата, които за първи път постъпват в детската градина и към техните родители. Финансират се изграждането на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда; създаване на условия за работа със семейната общност (тип „класна стая за родители“); изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детска градина; организиране на събития за споделяне на опит и добри педагогически практики.


С полученото финансиране и трите детски градини ще надградят традиционни за тях инициативи като „училище за родители“, „ден на отворените врати“, включване на родителите в организиране на празници и други.


Реализирането на проектите ще стартира през новата учебна година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+