Свободни работни места в Добрич на 21 юли

Свободни работни места в Добрич на 21 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Пиколо            4


Мияч, превозни средства (ръчно)            2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)          1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )            2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)            1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)            3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")           11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)            2


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)          1


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)               2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)          1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Висше           1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители           1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Подготовка на начални учители           4


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ)           3


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (учител НУП)              2


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)            1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)          1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика, инф. технологии и музика)           1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)            1


Учител, спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС)          1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)           1


Помощник-готвач, Образование - Основно            5


Камериер/камериерка, Образование - Основно             5


Сервитьор, Образование - Основно              5


Общ работник, Образование - Основно              1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно            2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)          1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование            6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно             10


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно             1


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи            2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно             2


Помощник-възпитател, Образование - Средно            1


Търговски представител, Образование - Средно             1


Продавач-консултант, Образование - Средно                1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно              2


Барман, Образование - Средно            2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно            1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно           2


Готвач, Образование - Средно (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)          10


Готвач, Образование - Средно (готвач),Основно (готвач)          2


Огняр, Образование - Средно (Огняр)            1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)              1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)            2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)        2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)          1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно        1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       5


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно       2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно         2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             4


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)            4


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално            1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Средно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          2


Животновъд, Образование - Основно,Начално            1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+