Свободни работни места в Добрич на 22 юли

Свободни работни места в Добрич на 22 юли
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Пиколо4


Мияч, превозни средства (ръчно)2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител по БЕЛ)1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)2


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Медицински лаборант)1


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители,Висше / Подготовка на начални учители (ПУП и НУП)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, Образование - Висше / Подготовка на начални учители4


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ)3


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (учител НУП)2


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика, инф. технологии и музика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител АЕ)1


Помощник-готвач, Образование - Основно5


Общ работник, Образование - Основно1


Сервитьор, Образование - Основно5


Камериер/камериерка, Образование - Основно5


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)1


Общ работник, Образование - Основно,Без образование6


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално2


Продавач-консултант, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно10


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи2


Барман, Образование - Средно2


Помощник-възпитател, Образование - Средно1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно1


Търговски представител, Образование - Средно1


Продавач-консултант, Образование - Средно1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)10


Огняр, Образование - Средно (Огняр)1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник),Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)2


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно5


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно2


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно4


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)4


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално1


Готвач, Образование - Средно,Основно2


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Средно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Животновъд, Образование - Основно,Начално1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+