Фонд „Социална закрила” одобри проект на община Тервел

Фонд „Социална закрила” одобри проект на община Тервел
Oт информация, публикувана от Фонда „Социална закрила“ е станало ясно, че в тазгодишната кампания за проекти за строителни дейности са били подадени общо 64 за ремонтни на заведения за социални услуги. Одобрени за финансиране са 43 от тях.

Проект, внесен от Община Тервел, е класиран на второ място по резултат - след този на Столична община. От местната администрация съобщават, че в същото време проектите за домове за стари хора са трети поред приоритет за финансиране от Фонда „Социална закрила“, след проектите за сгради на социални услуги от резидентен тип и проекти за дневни центрове за деца и лица с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания, а такива в община Тервел няма.


Проектът е за сградата на Дома за стари хора в село Полковник Савово. Тя е създадена в периода 2007-2010 г. чрез финансиране от Сициалноинвестиционен фонд , правителствено постановление и средства от бюджета на Община Тервел. Сградата е получила днешния си вид чрез преустройство и разширение на съществуваща много стара сграда на детска градина в селото. Почти десет години е дом за възрастни хора от общината и региона. 


Въпреки че няма дефекти по сградата и покривни течове, от община Тервел са предприли мерки за направата на по-дълготрайна покривна конструкция на стария корпус. Покривът през 2008 г. е изграден с актуалния за този период ондулин, положен върху частично ремонтирана съществуваща дървена конструкция. Покривното покритие проявява дефекти при силен и ураганен вятър. 


Персоналът на дома неколкократно се е справял с отковани при ураганен вятър елементи от ондулиновото покритие. Затова, въпреки липсата на течове, общината е започнала да търси възможности за финансиране на проект, с който да направи по-стабилна покривна конструкция на старата част на сградата. 


На 31 март е бил внесен проект по схема за кандидатстване на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектното предложение за основен ремонт на покрива, което е одобрено, предвижда съществуващата покривна конструкция да бъде изцяло демонтирана, след което да се изгради нов бетонов пояс, а върху него да се положи носеща конструкция от метални ферми, висяща дървена конструкция, дъсчена обшивка и покритие от керамични цигли. 


Предвижда се и ремонт на отводнителната система от тръби и олуци. Площта на покрива е 465 кв. м. Металните ферми гарантират, че конструкцията няма да се деформира и осигуряват по-дълъг период на експлоатация на покрива на този корпус на сградата.


Общата проектна стойност с ДДС на ремонта е 60 015,73 лв. От тях 49 813,06 лв. се осигуряват от Фонд „Социална закрила“ , а 10 202,67 лв. от бюджета на Община Тервел. Средствата, които общината трябва да осигури, са включени в капиталовата програма още през януари, когато е съставен общинският бюджет, защото в този момент проектът е бил в етап на подготовка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+