На публичен търг с тайно наддаване в Добрич продават дървен материал за огрев от резитби

На публичен търг с тайно наддаване в Добрич продават дървен материал за огрев от резитби
Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен материал за огрев от резитби прие Общинският съвет на Добрич на редовното си заседание.

В докладната записка се посочва, че причина за предложението е невъзможността и нерентабилността за складиране на още дървен материал за огрев на прилежащите терени на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”, от дейностите по санитарни резитби и отсичане на дървета на територията на Община Добрич. То е внесено от кмета Йордан Йорданов. 


“Под невъзможност имам предвид липсата на свободно пространство или склад, на който те биха могли да се съхраняват. Нерентабилността е и неефективност от гледна точка на невъзможността да се използват след време поради факта, че горимостта на дървесината се губи с течение на времето. Изисквам фирмата, която спечели обществения търг да изчисти натрупания през годините некачествен, негорим дървен материал”, посочва в предложението си, чиято цел е  да повиши приходите в бюджета на Община Добрич и да се разчисти терена на ОБП УДП от качествената и некачествена дървесина за огрев. Постъпилите приходи ще бъдат използвани  за подпомагане на дейност  „озеленяване”.


Общото количество дървен материал е 191 пространствени м3. Остойностяването му е извършено от независим експерт – оценител.


Предложението за начална тръжна цена е 40.80 лева на пространствен м3  с включено ДДС ( 34.00 лева без включено ДДС на м3 ) или 7792.80 лева с включено ДДС за цялото количество от 191 пространствени м3  (6494.00 лева без включено ДДС за цялото количество от 191 пространствени м3   ).


Цената е формирана на база експертна оценка на състоянието на дървения материал.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+